Küldöttközgyűlés

 

A Nagybudapesti Horgászok Egyesülete2016 május 17.-én tartotta meg küldöttközgyűlését.

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai a következők voltak:

1.      A 2015 évi zárszámadás és vagyonmérleg ismertetése, valamint a 2016 évi költségvetés előterjesztése.

2.      Tájékoztató az egyesületben folyó munkáról.

3.      Tájékoztató a MOHOSZ üléseiről.

Hunyady Szabolcs:  Az 1. napirendi pontban ismertette a 2015 évi zárszámadás és vagyonmérleg számadatait, melyeket (a Felügyelő Bizottság elnökének véleményezése után) a küldöttközgyűlés nyílt szavazáson egyhangúlag elfogadott. Ez után ismertette a 2016 évi költségvetés számadatait, melyeket szintén megvitatásra bocsátott. Ez után a 2016 évi költségvetést a küldöttközgyűlés egyhangúlag tudomásul vette.

Ferenczy Dénes a 2. napirendi pontban beszámolt az egyesületben végzett munkáról. A MOHOSZ által kijelölt új vízkezelőkkel megkötöttük a területi engedélyek forgalmazásához szükséges albizományosi szerződéseket. Kiemelte, hogy az állami jegyek – de különösen a területi engedélyek – kiadása csak jelentős késéssel indulhatott meg a vízkezelők késedelmes kijelölése miatt. A horgászok joggal sérelmesnek találták, hogy - olykor akár két-három hónap késéssel - horgászhassanak a területi engedélyek késő megjelenése miatt, teljes évi ár befizetése mellett.

Ferenczy Dénes a 3. napirendi pontban beszámolt a MOHOSZ választmányi üléseiről. 2015. dec. 18.-án Dérer István alelnök elmondta, hogy a MOHOSZ megkezdte a vízkezelők kijelölését. Vízkezelő csak legalább kétéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkező szervezet lehet.  December 17.-én megkezdték az állami jegyek nyomtatását. A 2016. március 18.-i ülésen Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke elmondta, hogy a kb. 700 vízterületből 401 kezelőt jelölt ki a MOHOSZ. Tervbe van véve, hogy a telepítésre szánt hal ÁFÁ-ja a jövőben a jelenlegi 27% helyett 5% lesz. Szóba került a „rekreációs halászat” is, ennek során a MOHOSZ a passzív eszközök (pl. varsa) jelentős korlátozására törekszik. A rekreációs engedéllyel rendelkező halászokra ugyanazok a rendelkezések, szabályok érvényesek, mint a horgászokra. Horváth Gyula Gábor, a MAHOR új főszerkesztője elmondta, hogy lapunkat „házilag” állítják elő jelentős költségmegtakarítással, így kerülhetett sor a nagyobb oldalszámra.